Audit bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BOZP

Co konkrétně může CZ FERMET s.r.o. v oblasti auditu BOZP nabídnout? Audity stávajícího pracovního prostředí a hygieny práce u zaměstnavatele:

  • audit stávající dokumentace – systému řízení BOZP
  • posouzení bezpečnosti – ať už se jedná o pracoviště, stroje či jednotlivé pracovní činnosti, toto posuzování probíhá v několika fázích
  • zjistíme shody stavu BOZP s legislativními požadavky
  • v případě zjištění nedostatků stanovíme opatření k nápravě
  • navrhneme bezpečné pracovní postupy

Proč si nechat udělat audit BOZP?

Prostředky investované do auditu zajistí zabezpečení potřebné úrovně BOZP a s níží celkové náklady při zavádění BOZP.

Kdo audit zpracovává?

Služby poskytujeme prostřednictvím osob odborně způsobilých (bezpečnostních inženýrů, specialistů bezpečnosti práce a manažerů řízení systému jakosti BOZP).