Novinky

Směrnice EP a Rady (EU) 2019/130, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před rizi
Nařízení EP a Rady (EU) 2019/126 o zřízení Evropské agentury pro BOZP a o zrušení nařízení Rady (ES)
Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ v VII. a VIII. 2018 - není k dispozici překlad
Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ v červenci a srpnu 2018 - ČSN EN 353-1+A1 (83 2
Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ v červenci a srpnu 2018 - ČSN 39 5360
Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ v červenci a srpnu 2018 - ČSN EN 50665 (36 7930
Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ v červenci a srpnu 2018 - ČSN EN 50664 (36 7929
Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z května 2018
Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z května 2018 – není k dispozici jejich překlad
Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z května 2018 - ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (33 232
Vyhl. č. 37/2018 Sb., kterou se mění vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český
Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z března 2018 - ČSN EN 15695-1 (47 0414)
Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z března 2018 ČSN EN ISO 23125 (20 0701)
Nové normy se vztahem k BOZP - Věstník ÚNMZ - únor 2018 - ČSN EN 13032-2 (36 0456)
Nové normy se vztahem k BOZP - Věstník ÚNMZ - únor 2018 - ČSN EN 50647 (36 7927)
Nové normy se vztahem k BOZP - Věstník ÚNMZ - únor 2018 - ČSN 27 4011
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb.
Nové normy se vztahem k BOZP - Věstník ÚNMZ - leden 2018
NV č. 433/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo ...
NV č. 406/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti ...
Vyhl. č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách...