Bezpečnostní poradce ADR

Zákon č. 111/1994 Sb. Silniční zákon

Problematiku přepravy nebezpečných věcí po silnici řeší zákon č. 111/1994 Sb. silniční zákon v platném znění v paragrafech 22 a 23.

Osoby podílející se na přepravě nebezpečných věcí musí mimo jiné ustanovit ADR bezpečnostního poradce.

Osoby podílející se na přepravě nebezpečných věcí:

Odesílatel – odesílá nebezpečné věci např. nebezpečné odpady, naftu, benzín, oleje …
Dopravce – přepravuje nebezpečné věci např. nebezpečné odpady, naftu, benzín, oleje …
Příjemce – přijímá nebezpečné věci. Provozuje nádrž na naftu, benzín, LPG – dopravci, zemědělci, čerpací stanice …

Dohoda ADR

Osoby, které jsou zaměstnanci účastníků (osob podílejících se na přepravě) přepravy nebezpečných věcí uvedených v kapitole 1.4 a jejichž pracovní povinnosti se týkají přepravy nebezpečných věcí, musí být vyškoleny o předpisech pro dopravu takových věcí podle své odpovědnosti a pracovní náplně.

Účastníci přepravy nebezpečných věcí:

 • Odesílatel
 • Dopravce
 • Příjemce
 • Nakládce
 • Balič
 • Plnič
 • Vykládce

Naši zkušení ADR bezpečnostní poradci pro Vás zajistí:

 • úvodní audit (analýza stávajícího stavu společnosti)
 • vypracování zprávy z auditu
 • zpracování povinné výroční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy
 • poradenství k problematice ADR
 • poradenství k jednání s příslušnými orgány při správním řízení dle ADR
 • kontrolní audit
 • zpracování firemní směrnice ADR
 • zpracování zpráv o mimořádných událostech
 • návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů
 • proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi z problematiky ADR a souvisejících předpisů