Kontroly hasicích přístrojů

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti protipožární ochrany, zejména pak:

  • Provádění kontrol a oprav hasicích přístrojů všech obvyklých typů
  • Provádění kontrol hydrantů
  • Dodání požárních knih, bezpečnostních tabulek a příslušenství hasicích přístrojů
  • Pravidelné kontroly, záruční a pozáruční servis
  • Konzultační a poradenská činnost

Při výkonu všech činností se řídíme zákonem o požární ochraně 133/85 Sb., prováděcí vyhláškou 246/2001 Sb. v platném znění, příslušnými normami a evropskými předpisy.

Veškeré dodávky jsou realizovány na základě potřeb a přání zákazníka (v rámci výše zmíněných zákonných nařízení).