Protikorozní ochrana

Protikorozní ochrana a povrchové úpravy před destruktivním vlivem prostředí

Pomůžeme Vám vyřešit problémy s protikorozní ochranou a povrchovými úpravami před destruktivním vlivem prostředí. Využitím našich služeb ušetříte náklady spojené s výběrem vhodného nátěrového systému s delší životností nátěru v daném prostředí a předejdete možným komplikacím s aplikací nevhodného nebo předraženého nátěrového systému.

Co konkrétně Vám můžeme nabídnout?

Inspekční činnost se zaměřením na zjištění stavu stávajícího nátěrového systému:

 • posouzení vad a návrh protikorozních opatření během technického života ocelových konstrukcí nebo zařízení
 • stanovení stupně koroze:
  • vizuální kontrola
  • mřížková zkouška

Poradenská činnost – projektová i realizační fáze

 • navržení vhodného nátěrového systému:
  • příprava povrchu
  • navržení vhodného nátěrového systému podle vlivu prostředí (klasifikace vnějšího prostředí)
  • předběžný výpočet výměry a násl. cenová kalkulace pro navrženou aplikaci dle katalogu popisu a směrných cen
  • návrh délky životnosti ochranného povlaku
  • návrh údržbových nátěrů (periody oprav)
  • návrh specifických nátěrových hmot, poradenství při výběru aplikační firmy

Inspekční činnost v rámci aplikace nátěrového systému

 • dozor nad aplikací nátěrů
 • ověření deklarovaných jakostních parametrů provedených povrchových úprav při přejímce díla

Služba bude realizována zkušeným certifikovaným korozním inženýrem, který se při výkonu činnosti bude opírat o další týmy naší firmy, např. skupinu revizních a bezpečnostních techniků.