O společnosti

CZ FERMET s.r.o.

člen skupiny ENVIFORMJiž více než 15 let úspěšně podnikáne v oblasti zkušebnictví ocelí. V roce 2017 jsme rozšířili činnost o poradenství zejména v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci, požární ochrany, poradenství pro přepravu nebezpečných věcí ADR a provozní ekologie pod divizí BOZPHNED tvořenou týmem zkušených bezpečnostních techniků.

V rámci poskytování komplexních služeb zákazníkům zajišťujeme ve spolupráci s naší mateřskou společností ENVIFORM a.s. provádění revizí strojů a zařízení, měření faktorů pracovního prostředí a další služby dle potřeb našich zákazníků.

Několik let po sobě jsme držiteli prestižního ratingového hodnocení AAA od společnosti Bisnode Česká republika, a.s..

Spojení průmyslové tradice kladenského regionu a současného dynamického rozvoje v celé oblasti Středočeského kraje se odráží i na společnosti CZ FERMET s.r.o., která neustále rozšiřuje svoje služby nejen v regionálním měřítku, ale i po celé České republice.

BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA, to jsou hodnoty, které jsou pro společnost CZ FERMET s.r.o. důležité.


CZ FERMET s.r.o. dále poskytuje:

  • mechanické a metalografické zkoušení ocelí
  • rozbory chemického složení ocelí spektrometrickou metodou

Více na našich stránkách www.czfermet.cz