Novinky

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z března 2018 - ČSN EN 15695-1 (47 0414)

ČSN EN 15695-1 (47 0414) Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy. Tato evropská norma platí pro kabiny zemědělských a lesnických traktorů a samojízdných postřikovačů. Jejím účelem je omezit vystavení obsluhy (řidiče) nebezpečným látkám při aplikaci přípravků na ochranu rostlin (PPP) a tekutých hnojiv. Tato evropská norma stanovuje různé kategorie kabin zemědělských a lesnických traktorů a samojízdných postřikovačů a příslušné požadavky a zkušební postupy za účelem omezení vystavení obsluhy (řidiče) nebezpečným látkám, když je uvnitř kabiny. Norma také stanovuje informace, které mají být poskytnuty výrobcem traktoru nebo samojízdného postřikovače. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15695-1 (47 0414) z června 2010. Zdroj: ÚNMZ