Novinky

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český

ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711) z května 2014.ČSN EN ISO 24817 (45 1393) Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Sdružené opravy potrubí - Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 24817 (45 1393) z února 2016.ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky.ČSN EN 12453 (74 7029) Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12453 (74 7029) z listopadu 2001 a ČSN EN 12445 (74 7027) z listopadu 2001.ČSN EN ISO 7243 (83 3561) Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru). Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 7243 (83 3561) z prosince 1993.