Novinky

Vyhl. č. 37/2018 Sb., kterou se mění vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Dne 7. 3. 2018 byla v částce 19/2018 Sb. zveřejněna vyhláška č. 37/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů. Vydána na základě z. č. 361/2000 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. března 2018. Zdroj: Sbírka předpisů ČR