Novinky

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z května 2018 – není k dispozici jejich překlad

1) ČSN EN 13306 (01 0660) Údržba - Terminologie údržby. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13306 (01 0660) z února 2011. 2) ČSN EN ISO 10075-1 (83 3572) Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice. Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10075 (83 3572) z července 1995. 3) ČSN EN ISO 9241-960 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty. Zdroj: ÚNMZ