Novinky

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ v červenci a srpnu 2018 - ČSN EN 50664 (36 7929

ČSN EN 50664 (36 7929) Kmenová norma pro prokázání shody zařízení používaných zaměstnanci s mezemi vystavení elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) při jejich uvádění do provozu nebo in situ. Tato norma platí pro zařízení, pro která neexistuje žádná příslušná harmonizovaná norma výrobku při jejich uvádění do provozu nebo in situ, týkající se vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím. Pokud taková norma existuje, pak by se měla používat. V době vypracování existuje jedna norma, kterou lze použít pro zařízení základnových stanic a tu se doporučuje používat při posuzování takových zařízení při jejich uvádění do provozu nebo in situ s ohledem na vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím: EN 50401:2017 Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění do provozu. Při použití této normy se doporučuje nahlédnout do aktuálního seznamu norem harmonizovaných v rámci každé směrnice. Zdroj: ÚNMZ