Novinky

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ v červenci a srpnu 2018 - ČSN EN 50665 (36 7930

ČSN EN 50665 (36 7930) Kmenová norma pro posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz). Tato evropská norma platí pro elektrická a elektronická zařízení, pro která neexistuje žádná příslušná harmonizovaná norma výrobku nebo skupiny výrobků nebo norma vztahující se na nízkovýkonová zařízení, týkající se vystavení člověka elektromagnetickým polím. Pokud taková norma existuje, pak se musí použít a nesmí se použít tato norma. V příloze A je uveden seznam takových harmonizovaných norem v době vypracování této normy. Při použití této normy se doporučuje nahlédnout do aktuálního seznamu norem harmonizovaných pod každou směrnicí. Předmětem této kmenové normy je poskytnutí způsobu pro hodnocení takových zařízení vůči mezím vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím a indukovaným a kontaktním proudům. Zdroj: ÚNMZ