Novinky

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ v červenci a srpnu 2018 - ČSN EN 353-1+A1 (83 2

ČSN EN 353-1+A1 (83 2625) Prostředky ochrany osob proti pádu – Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení – Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení. Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, které je obvykle připevněno nebo integrováno v žebřících nebo příčkách žebříků a dostatečně upevněno k vhodné konstrukci. Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení odpovídající této normě jsou jednou ze součástí systémů zachycení pádu obsažených v EN 363. Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2017. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 353-1 (83 2625) z května 2015. Zdroj: ÚNMZ