Novinky

NV č. 406/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti ...

Dne 7. 12. 2017 v částce 145/2017 Sb. bylo zveřejněno nařízení vlády č. 406/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Vydáno na základě z. č. 262/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. Zdroj: Sbírka předpisů ČR