Novinky

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ v VII. a VIII. 2018 - není k dispozici překlad

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad:1. ČSN EN ISO 16092-1 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13736+A1 (21 0705) z října 2009, ČSN EN 692+A1 (21 0711) ze září 2009 a ČSN EN 693+A2 (21 0701) z června 2012.2. ČSN EN 474-1+A5 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 474-1+A4 (27 7911) z dubna 2014.ČSN EN 12665 (36 0001) Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12665 (36 0001) z března 2012.ČSN EN 13158 (83 2775) Ochranné oděvy – Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje – Požadavky a metody zkoušení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13158 (83 2775) ze srpna 2009.3. ČSN EN 13634 (83 2504) Ochranná obuv pro řidiče motocyklů – Požadavky a metody zkoušení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13634 (83 2504) ze srpna 2016.4. ČSN EN ISO 14118 (83 3220) Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1037+A1 (83 3220) z prosince 2008. Zdroj: ÚNMZ