Novinky

Směrnice EP a Rady (EU) 2019/130, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před rizi

Dne 31. 1. 2019 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/130 ze dne 16. ledna 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.