Novinky

NV č. 433/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo ...

Dne 14. 12. 2017 bylo v částce 154/2017 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 433/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým). Vydáno na základě z. č. 221/1999 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. Zdroj: Sbírka předpisů ČR