Novinky

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

Dne 13.11.2017 bylo v částce 131/2017 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Vydáno na základě z. č. 309/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti 28.11.2017. Zdroj: Sbírka předpisů ČR