Novinky

Nové normy se vztahem k BOZP - Věstník ÚNMZ - únor 2018 - ČSN EN 13032-2 (36 0456)

ČSN EN 13032-2 (36 0456) Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13032-2 (36 0456) ze září 2005. Zdroj: ÚNMZ