Novinky

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z března 2018 ČSN EN ISO 23125 (20 0701)

ČSN EN ISO 23125 (20 0701) Obráběcí stroje - Bezpečnost – Soustruhy. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a/nebo opatření pro vyloučení nebezpečí nebo omezení rizik ve čtyřech skupinách soustruhů a soustružnických centrech, která jsou určena primárně pro tvarování kovu obráběním. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 23125 (20 0701) ze srpna 2015. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 23125:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze srpna 2015 převzala EN ISO 23125:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. Zdroj: ÚNMZ