Audit požární ochrany

Zjistíme a zhodnotíme aktuální stav a navrhneme všechny potřebné kroky k docílení maximální možné úrovně požární bezpečnosti a vytvoříme fungující systém prevence rizik.