Dokumentace požární ochrany

Nabízíme:

 • posouzení požárního nebezpečí
 • dokumentace o začlenění do kategorií činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řády
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požáru
 • řád ohlašovny požáru
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • požární knihu a další z oblasti dokumentace požární ochrany