Školení požární ochrany

Provedeme vstupní i periodická školení požární ochrany zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a provedení odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požárních hlídek.

Nabízíme:

  • zpracování tematického plánu a časového rozvrhu školení
  • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
  • provedení odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO
  • ověření znalostí formou testu
  • vydání písemného osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance
  • sledování lhůt