Dokumentace BOZP

Co konkrétně může CZ FERMET s.r.o. v oblasti zavedení systému dokumentace BOZP nabídnout? Dokumentaci zpracujeme nebo aktualizujeme.

Vytvoříme na míru:

 • směrnice na řešení pracovních úrazů, nemoci z povolání
 • směrnice pro zajištění BOZP
 • směrnice pro zajištění školení (včetně osnovy školení, zkušebního testu, vyhodnocovacího listu)
 • směrnice pro provádění orientačních dechových zkoušek a přítomnost návykových látek u zaměstnanců (včetně záznamu o provedení zkoušky)
 • směrnice pro zajištění první pomoci (traumatologický plán)
 • směrnice pro poskytnutí OOPP a mycích prostředků
 • směrnice pro identifikaci, analýzu rizik, registr rizik
 • směrnice pro provádění úklidu
 • směrnice pro provádění komplexních prověrek BOZP a PO
 • směrnice pro zacházení s chemickými látkami a směsmi
 • směrnice pro práce zakázané ženám, těhotným ženám, mladistvým atd.
 • směrnice pro provozování dopravy dopravními prostředky
 • směrnice pro provádění kontrol zařízení (včetně záznamů o kontrole)
 • směrnice bezpečnostního značení a signálů
 • místní provozní bezpečnostní předpisy (MPBP) pro používání elektrických zařízení a nářadí
 • místní provozní bezpečnostní předpisy (MPBP) pro používané stroje a zařízení
 • MPBP pro zajištění bezpečnosti při svařování, používání benzínových pájecích lamp a propan-butanových nahřívacích hořáků
 • MPBP pro práci s noži a jinými řeznými nástroji
 • MPBP pro provozování olověných akumulátorových baterií
 • MPBP pro používání žebříků a mobilních schůdků
 • MPBP pro používání autogenních souprav a palicích strojů
 • MPBP pro používání bezmotorových dopravních (manipulačních) vozíků
 • MPBP pro provádění údržby a odstranění poruch na provozovaném zařízení
 • MPBP pro používání regálů
 • MPBP pro ruční manipulaci s břemeny
 • místní řád skladu
 • provozní řád pro používání vysokozdvižných vozíků (včetně pověření obsluhy) a mnoho další dokumentace BOZP…

Vzory formulářů a dokumentace BOZP naleznete v sekci KE STAŽENÍ.