Průzkum střech

Co konkrétně Vám můžeme ve spolupráci s naší mateřskou společností ENVIFORM a.s. nabídnout?

Zjistíme skutečnou skladbu střechy. Ověříme vlhkost a stav jednotlivých vrstev a zjistíme stav nosné části střešní konstrukce. V praxi se často skladby střešních plášťů liší od původně navržených jak v tloušťkách, tak i v materiálech.


V čem spočívá provádění stavebně technického průzkumu střechy?

Provádění stavebně technického průzkumu střechy spočívá zejména ve vizuální prohlídce a zmapování stavu střechy včetně popsání případných vad, celkového zaměření střešního pláště, ověření skutečné skladby střešními sondami a následného vyhodnocení.


Postup stavebně technického průzkumu střech

  • rekognoskace stavu střechy
  • rozřezání či rozebrání části střechy
  • zjištění stavu, tlouštěk a vlhkosti jednotlivých vrstev
  • vrácení vytaženého materiálu zpět na původní místo
  • provedení záplaty v místě sondy
  • zhotovení fotodokumentace při provádění sond
  • písemný výstup s vyhodnocením