Kontroly konstrukcí

Pravidelná revizní činnost na technických zařízeních je nezbytným předpokladem pro zajištění jejich spolehlivosti a bezpečnosti provozu.

Co konkrétně Vám můžeme ve spolupráci s naší mateřskou společností ENVIFORM a.s. nabídnout?

Nabízíme:

 • provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí u provozovaných zařízení včetně vyhotovení jednotlivých zápisů a zpráv
 • provádění stavebně technického průzkumu střešních plášťů včetně stanovení rozsahu poškození nosné vrstvy střešního pláště a zpracování alternativních řešení pro danou lokalitu
 • zabezpečování:
  • podrobných prohlídek
  • mimořádných prohlídek
  • prohlídek použitelnosti ocelových konstrukcí

  Dále nabízíme:

 • spolupráci při provádění rozborů poruch na ocelových konstrukcích technických zařízení a upozorňování provozovatelů těchto zařízení na opakující se poruchy
 • posouzení podkladových materiálů pro provádění oprav ocelových konstrukcí střech a budov
 • stanovení způsobů a četnosti provedení diagnostických a kontrolních činností u vybraných zařízení (stav ocelové konstrukce, sledování metodami bezdemontážní diagnostiky apod.)
 • zpracování:
  • harmonogramů revizí střešních plášťů
  • podkladových materiálů pro zadávací podmínky opravy